Vacature 190/31/106

close  print
   
De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een internationale oriëntatie zijn haar kenmerken.
Dank zij haar kleinschaligheid bouwt zij met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Kwaliteiten bij mensen zijn de enige maatstaf. Gender, etnische afkomst, handicap, nationaliteit, leeftijd worden niet in overweging genomen.

De faculteit Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

docent (tenure track) / hoofddocent / hoogleraar in Revalidatiewetenschappen: integratieve fysiologie en revalidatie bij inwendige systemen/organen pathologieën (80 à 100%)

Achtergrond
De faculteit bestaat uit medewerkers met diverse achtergrond zoals kinesitherapie, ergotherapie, gezondheidspsychologie, bewegingswetenschappen, geneeskunde, exacte en (bio)medische wetenschappen. Waarden als kwaliteit, professionaliteit, dynamische mindset, samenwerking en academisch maatschappelijke impact staan voorop. De faculteit organiseert de 3-jarige academische bachelor en 2-jarige academische master opleiding ‘Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie’. De opleiding gebeurt via methodieken die zelfsturend en activerend leren faciliteren binnen een competentiegericht kader (CanMED). De faculteit verzorgt onderwijs in de interuniversitaire master Ergotherapeutische wetenschappen en de Educatieve master Gezondheidswetenschappen. De onderzoeksgroep REVAL verricht interdisciplinair onderzoek in het domein van de pediatrische, neurologische en musculoskeletale revalidatie, biomechanica, gezondheidspsychologie en revalidatie van inwendige aandoeningen. Doctoraatsstudenten worden opgeleid in de revalidatiewetenschappen (en kinesitherapie) en de ergotherapeutische wetenschappen binnen de doctoral school of Health & Life Sciences. REVAL streeft na om innovatief, persoon gecentreerd, interdisciplinair en technologie ondersteund wetenschappelijk onderzoek uit te voeren m.b.t. detectie, preventie, en revalidatie van beperkingen in het functioneren van individuen doorheen de levensloop. Hierbij bestuderen we, middels zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, de interactie tussen fysieke, emotionele en sociale factoren.
Binnen het perspectief van een "civic university" faciliteert het RELAB platform het aanbieden van wetenschappelijk ondersteund advies aan personen met een beperking, aan professionals binnen de zorgsector evenals aan bedrijven. REVAL ACADEMY richt interdisciplinaire bijscholingen in voor professionals in de zorg en revalidatie.
Onderwijsopdracht
Deze vacature richt zich op de integratieve fysiologie met specialisatie in (revalidatie) van inwendige aandoeningen. Integratieve fysiologie is gewijd aan het omvatten van de bredere aspecten van de fysiologie die de integratie van mechanismen en regulerende functies op alle biologische niveaus omvatten, variërend van moleculair, cellulair, weefsel en organen tot klinische studies. Academisch expertise van inwendige organen (hart, longen, nier, lever en/of alvleesklier) of inwendige systemen (endocrien stelsel, immuunstelsel), binnen de context van fysieke revalidatie en met aandacht voor chronische ziektebeelden, wordt gevraagd.
 • Je voert een onderwijsopdracht uit binnen het bachelor en masterprogramma van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met hoofdaccent op de integratieve fysiologie in inwendige systemen/organen en pathologie, met een relatie naar fysieke revalidatie bij gezonde personen en chronische aandoeningen. 
 • Je werkt met vernieuwende didactische onderwijsconcepten passende binnen de visie van de opleiding. 
 • Je werkt mee aan competentiegericht onderwijs zoals beschreven in het CanMED model inclusief klinische en wetenschappelijke competenties en interdisciplinaire samenwerking. 
 • Je werkt in teamverband en stuurt een groep van praktijklesgevers aan.


Onderzoeksopdracht
 • Je voert onderzoek uit in de integratieve fysiologie van inwendige systemen/organen en chronische aandoeningen, in relatie met fysieke revalidatie, volgens de visie van het onderzoekscentrum REVAL. 
 • Je bent in staat onderzoek uit te voeren in samenwerking met academische collega's, expert in revalidatie van personen met COPD, hartfalen, longkanker, coronair vaatlijden, metabole ziekten, door verdieping aan te bieden in orgaan/stelselfuncties en hierdoor mechanismen achter klinische effecten en/of connecties tussen organen en systemen te onderzoeken. Je zoekt ook actief toepassingen in andere domeinen binnen REVAL. 
 • Je ontwikkelt en superviseert projecten binnen dit domein en draagt actief bij aan samenwerkingen met andere partners en disciplines. 
 • Je voert onderzoek uit en biedt dienstverlening binnen een regionaal en internationaal netwerk en in samenwerking met bedrijven en zorgcentra. 
 • Je staat in voor het (meewerken aan) aanvragen van fondsen voor financiering van onderzoek en infrastructuur. 
 • Je stuurt een groep van onderzoekers aan.
Dienstverleningsopdracht
 • Je neemt opdrachten op in facultaire context passende bij de academische graad. Voorbeelden zijn coördinatie van het bijscholingsaanbod, lidmaatschap van het medisch ethische comité, alumni werking of een beleidsfunctie in het onderwijs, onderzoek of internationalisering. 
 • Je hebt aandacht voor dienstverlenende activiteiten in de regio op basis van directe expertise of in het kader van beleidsmatige organisaties.
Profiel
 • Je hebt een master diploma in de revalidatiewetenschappen, bewegingswetenschappen, medische wetenschappen, (bio)medische wetenschappen, biologie (of gelijkwaardig)
 • Je hebt een sterke academische output in het betreffende domein. Je hebt zichtbaar bijgedragen aan een ruim aantal A1 publicaties, waarvan het merendeel gepubliceerd werd in Q1 (Web of Science) tijdschriften. Je hebt een ruim aantal eerste of laatste auteurschappen en een adequate H index.
 • Je behaalde een doctoraat en hebt minstens 3 jaar postdoctorale ervaring.
 • Je beschikt over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk wat zich toont in bv. publicaties, betrokkenheid bij consortia en/of commissies. Je hebt aandacht gehad voor internationale verblijven of interacties.
 • Je hebt sterke onderwijs- en trainingsvaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van het opleidingsprogramma. Je hebt bij voorkeur universitaire onderwijservaring in het betreffende domein.
 • Je neemt initiatief om deel te nemen aan dienstverlening passende binnen je eigen onderzoek en onderwijs.
 • Je hebt aantoonbare en brede ervaring op het gebied van externe fondsenwerving.
 • Je hebt excellente communicatie- en organisatievaardigheden.
 • Je houdt ervan om samen te werken binnen een team en draagt bij aan de taken binnen de faculteit en de samenwerking met zowel interdisciplinaire als externe partners.
 • Je hebt aantoonbaar inzicht en ervaring in de relatie tussen de fysiologie van inwendige organen en/of systemen, fysieke functioneren en revalidatie. Je kan sterke ervaring binnen een universitaire context van onderwijs en onderzoek aantonen.
 • Academisch personeel dient te voldoen aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands). Indien nodig, biedt de UHasselt concrete begeleidingsmaatregelen op maat om te helpen het vereiste taalniveau te bereiken.
Aanbod
In functie van de kwalificaties van de kandidaat biedt de UHasselt:
 • een functie als docent in het tenure trackstelsel, (hoofd)docent of hoogleraar.
 • het tenure trackstelsel houdt een evaluatieperiode van 5 jaar in (tenure track), waarbij er een jaarlijkse evaluatie plaatsvindt aan de hand van vooraf overeengekomen outputindicatoren. Na een gunstige evaluatie van de tenure track volgt een vaste benoeming.
 • een functie als (hoofd)docent of hoogleraar in het vast benoemd kader kent een stageperiode van 3 jaar. 

Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 16 november 2020.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een interview en een proefles / presentatie.
Meer info
Prof. dr. Peter FEYS, +32-11-292123, peter.feys@uhasselt.be
Prof. dr. Dominique HANSEN, +32-11-292126, dominique.hansen@uhasselt.be
Mevrouw Ann VANDERHEYDEN, +32-11-269044, ann.vanderheyden@uhasselt.be

Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.

HR ExcellenceDe Universiteit Hasselt heeft een lange traditie van aandacht voor onderzoeksloopbanen. De Europese Commissie gaf de Universiteit Hasselt hiervoor in 2011 als eerste Vlaamse universiteit de toestemming om het 'HR Excellence in Research' logo te gebruiken.