Vacature 189/33/107a

close  print
   
De Universiteit Hasselt draagt bij tot de ontwikkeling van de kenniseconomie in de (Eu)regio. Actief onderwijs op maat van de student, toponderzoek in welomlijnde domeinen en een internationale oriëntatie zijn haar kenmerken.
Dank zij haar kleinschaligheid bouwt zij met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Kwaliteiten bij mensen zijn de enige maatstaf. Gender, etnische afkomst, handicap, nationaliteit, leeftijd worden niet in overweging genomen.

Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

coördinator voor de diensten Onderwijsontwikkeling, Innovatie & Diversiteit en Studieloopbaanbegeleiding

Achtergrond
www.uhasselt.be/onderwijs
 De Universiteit Hasselt hecht veel belang aan haar activerende, studentgecentreerde onderwijsvisie. Om deze visie verder mee uit te bouwen gaat de UHasselt op zoek naar een coördinator die verantwoordelijk is voor de aansturing van zowel de dienst Onderwijsontwikkeling, Innovatie & Diversiteit als de dienst Studieloopbaanbegeleiding.
De dienst Onderwijsontwikkeling, diversiteit en innovatie (OODI) is de onderwijskundig ondersteunende dienst van de UHasselt, die de brug vormt tussen de opleidingen en het departement Onderwijs. De dienst OODI ondersteunt opleidingen op vraag van het OnderwijsManagementTeam (OMT). OODI biedt o.m. ondersteuning bij curriculumdesign, en de vertaalslag van het onderwijsbeleid naar de opleidingen. De dienst OODI staat in voor het professionaliseringsaanbod van het onderwijzend personeel waardoor ook individuele docenten bij OODI terecht kunnen.
De dienst studieloopbaanbegeleiding  (SLB) zorgt ervoor dat studieloopbaanbegeleiding integraal deel uitmaakt van de opleiding en de studieloopbaan van iedere student aan de UHasselt. SLB stimuleert studenten om sneller vertrouwd te worden met de universitaire wereld en de campus in het bijzonder. Hierdoor integreren studenten beter en kunnen ze groeien in hun persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. De student leert verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen studiesucces en leert keuzes te maken die zijn of haar studierendement ten goede komen.
Functie-inhoud
Als coördinator van de diensten Onderwijsontwikkeling, diversiteit & innovatie (OODI) en Studieloopbaanbegeleiding (SLB):
 • coördineer je de werkzaamheden van de dienst OODI: o.a. curriculumdesign (macro/micro), onderwijsportfolio van de opleidingen, onderwijskundige professionalisering, ondersteuning innovatieve onderwijskundige projecten;
 • coördineer je de werkzaamheden van de dienst SLB o.a. de begeleiding en de advisering van (toekomstige) studenten ifv hun studieloopbaan, de ondersteuning en advisering van de examencommissie om haar taken te realiseren en haar werking te optimaliseren, het monitoren van de studievoortgang van studenten en het opzetten van analyses en beleidsvoorstellen, optimalisatie van bestaande en nieuwe processen;
 • vervul je een brugfunctie tussen de directie Onderwijscoördinatie en Studentenzaken, de directie Onderwijsbeleid en Kwaliteitszorg en de faculteiten en de opleidingen;
 • bied je onderwijskundige ondersteuning bij curriculumdesign en bij innovatieve onderwijskundige projecten;
 • coach je de onderwijsondersteuners en studieloopbaanbegeleiders;
 • sta je in voor de borging van de onderwijskundige expertise van de onderwijsondersteuners;
 • maak je een proactieve planning i.f.v. onderwijsbeleidsplan en behoeften van de opleidingen;
 • sta je in voor het professionaliseringsaanbod voor docenten;
 • sta je in voor het inhoudelijk/onderwijskundig begeleiden van opleidingen in het kader van kwaliteitszorg in eigen regie (VISIO-O) en het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel;
 • coördineer je de communicatie over de werkzaamheden van de diensten;
 • rapporteer je aan directeur Onderwijscoördinatie en Studentenzaken en vicerector onderwijs;
 • vertegenwoordig je de diensten in diverse interne en externe overlegorganen;
 • onderhoud je en bouw je mee aan een onderwijskundig netwerk in binnen‑ en buitenland.
Profiel
 • Je beschikt over één van volgende master (of Science) diploma's: pedagogische wetenschappen (optie onderwijs- en opleidingskunde), pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde), onderwijskunde, educatieve wetenschappen, opleidings- en onderwijswetenschappen. (of gelijkwaardig)
 • Je kan tenminste 5 jaar relevante ervaring voor de functie aantonen. Leidinggevende ervaring is een troef.
 • Indien je ervaring inzake onderwijsondersteuning binnen een hoger onderwijscontext kan aantonen, is dit een troef.
 • Je weet anderen te overtuigen en te enthousiasmeren zowel door inhoud en aanpak.
 • Je bent communicatief sterk en dit zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands & Engels).
 • Je hanteert een proactieve voortgangscontrole van het eigen werk en dat van anderen.
 • Je beschikt over het gewenste inlevingsvermogen in de omgang met diverse gesprekspartners zonder hierbij de vooropgestelde doelstellingen uit het oog te verliezen.
 • Je neemt een actieve rol op in het stimuleren van een constructieve samenwerking met een focus op het gezamenlijke resultaat.
 • Je bent kritisch ingesteld met het oog op een genuanceerde oordeelvorming.
 • Je draagt actief bij aan de continue optimalisatie van de werking van de dienst.
 • Je beschikt over de gewenste coachende vaardigheden en geeft richting aan het team met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.
Aanbod
Je wordt aangesteld als Administratief en Technisch Personeel en verloond volgens klasse 4.
We bieden jou een contract onbepaalde duur. UHasselt wenst een aangenaam werkklimaat te creëren voor haar medewerkers door middel van flexibele werkuren, een mooie work-life balance en een open en dynamische teamcultuur waar ondernemende medewerkers gestimuleerd worden. In het kader van levenslang leren ondersteunt UHasselt de opleidingskansen bij haar medewerkers.
Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 22 oktober 2019.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier, een kennismakingsinterview, een diepte-interview (met opdracht) en een assessment. Indien nodig, kan na de voorselectie nog een selectieproef worden afgenomen.
Meer info
ir. Saskia BAS, +32-11-269086, saskia.bas@uhasselt.be

Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.

HR ExcellenceDe Universiteit Hasselt heeft een lange traditie van aandacht voor onderzoeksloopbanen. De Europese Commissie gaf de Universiteit Hasselt hiervoor in 2011 als eerste Vlaamse universiteit de toestemming om het 'HR Excellence in Research' logo te gebruiken.